B%C3%BAstia_edited.jpg

La Bústia dels

Drets Lingüístics

La Bústia dels Drets Lingüístics de l’Obra Cultural Balear és un recurs a l’abast de la ciutadania per a la defensa i protecció dels seus drets lingüístics.

Què fa la Bústia?

– Vetlar pel compliment i l’aplicació de la normativa legal sobre l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears.

– Assessorar en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament jurídic.

– Canalitzar les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que ens arribin a través del formulari.

Com puc fer servir la Bústia?

Només heu d’omplir el formulari amb la vostra consulta o reclamació.

Aviat ens posarem en contacte amb tu per resoldre els fets o contestar els teus dubtes.

Contacte

Obra Cultural Balear

www.ocb.cat

971 723 299